Virksomhedspraktik

Hvis du er ledig eller er sygemeldt kan virksomhedspraktik være en rigtig god måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet på. Og ofte vil en virksomhedspraktik være et led i din aktivering

Kontakt Jobcenter Randers om muligheden for virksomhedspraktik

Ved at komme i praktik får du mulighed for at snuse til et nyt arbejde – ja måske et helt nyt fag - og se, om det er noget for dig. Virksomheden kan samtidig lære dig at kende, og på den måde er der langt bedre mulighed for at fastslå, om »kemien passer« inden du eventuelt bliver fastansat eller ansat i en stilling med løntilskud på virksomheden.

Men også selvom en virksomhedspraktik ikke fører til, at du får et arbejde lige med det samme, har praktikken under alle omstændigheder givet dig nogle erfaringer. Og det er altid positivt, når du søger arbejde.

Inden du afslutter din praktik skal virksomheden fortælle dig, om du har mulighed for at blive ansat. 

Virksomhedspraktik som dagpengemodtager

Er du på dagpenge kan du være i virksomhedspraktik i op til fire uger, og du kan i princippet starte i en virksomhedspraktik allerede fra din første ledighedsdag.

For dimittender på dagpenge er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger. Muligheden er forbeholdt ledige nyuddannede med en kort videregående uddannelse. Har man haft ordinært arbejde efter uddannelsen, kan praktikperioden dog højst vare op til fire uger.

Du har ret til virksomhedspraktik, du selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Virksomhedspraktik som kontanthjælpsmodtager

Er du på kontanthjælp kan du komme i virksomhedspraktik i 13 uger og i nogle tilfælde længere.

Du har ret til virksomhedspraktik, du selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Forsikring i virksomhedspraktik

Arbejdsskade

Anmeldelsesblanketten skal efter udfyldelse indsendes til jobcentret, som herefter sender den videre til arbejdsskadestyrelsen, som behandler sagen.

Hent blanket: Anmeldelse af skade sket i tilbud om virksomhedspraktik

Tingsskade

Har praktikanten forvoldt skade på andre personer eller andres ejendele, kan arbejdsgiveren anmelde skaden til Jobcentret. Herefter vurderer jobcentret om skaden er omfattet af kommunens erstatningspligt.

Som udgangspunkt kræver det i følge dansk erstatningsret, at praktikanten har handlet groft uagtsomt eller forsætligt for at praktikanten, og dermed Randers kommune er erstatningsansvarlig.

Arbejdsgiveren vil blive anmodet om at udfylde vedhæftede skadesanmeldelse, da vi har brug for en tilkendegivelse fra arbejdsgiverens forsikringsselskab om, om skaden dækkes der. Såfremt arbejdsgivers forsikring ikke dækker skal afslaget medsendes sammen med vedhæftede skadesanmeldelse.

Vær opmærksom på, at det også fremgår af skadeanmeldelsen, at der skal fremsendes fotos af skade og skadested sammen med anmeldelsen.

Hent blanketten til anmeldelse af skade

Anmeldelser

Anmeldelser sendes til:

Jobcenter Randers
Regimentvej 10
8930 Randers NØ
att.: Vivi Bak