Job

Ledig - hvad gør jeg?

Hvis du er eller bliver ledig har du mulighed for at søge om økonomisk hjælp i form af dagpenge eller kontanthjælp/uddannelseshjælp. Vær dog opmærksom på, at du skal opfylde en række betingelser for, at du kan få hjælp.

Jobsøgning

Vi giver gerne gode råd og vejledning med jobsøgning og udarbejdelse af ansøgninger og CV.

Job og handicap

Selvom du sidder i kørestol, kan du godt arbejde som skolelærer. Selvom du har fysiske mén efter et trafikuheld, kan du godt arbejde på et lager. Og selvom du er blind, kan du godt arbejde i et fag, hvor du jævnligt skal udfylde blanketter

Fastholdelse

Hvis du er sygemeldt eller i risiko for at blive sygemeldt fra dit arbejde, er det vigtigt, at der er fokus på, at du fastholder din tilknytning til din arbejdsplads

Fleksjob

Hvis du har en varig nedsat arbejdsevne, kan du blive godkendt til fleksjob

Løntilskud for førtidspensionister (Skånejob)

Løntilskud for førtidspensionister også kaldet skånejob er for dig, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår, og som derfor har fået tilkendt førtidspension