Job og handicap

Selvom du sidder i kørestol, kan du godt arbejde som skolelærer. Selvom du har fysiske mén efter et trafikuheld, kan du godt arbejde på et lager. Og selvom du er blind, kan du godt arbejde i et fag, hvor du jævnligt skal udfylde blanketter

Kort sagt er et handicap ingen hindring for at arbejde. Det handler bare om at bruge de muligheder, der er.

Mange har et handicap

I Danmark har op mod 20 procent af befolkningen et handicap – enten synligt eller usynligt. Mange af dem arbejder helt på linje med alle andre, men for nogen betyder handicappet, at der er opgaver, de ikke kan løse.

Er du i den situation, kan du benytte dig af forskellige ordninger, der skal sikre, at du har de samme muligheder som alle andre. Ved at bruge ordningerne får du lettere ved at beholde dit nuværende arbejde eller finde et nyt.

Assistance til arbejde Assistance til uddannelse Hjælpemidler Særligt for jobsøgende