Selvbetjening og genveje

Alle i alfabetisk rækkefølge
Ankestyrelsen Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling (AB 505) Ansættelse med løntilskud Ansøgning om personlig assistance Ansøgning om tilskud til voksenlærling (AB 501) Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode Bekendtgørelse om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år Bekendtgørelse om feriedagpenge Bekendtgørelse om fleksjob Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere Bibeskæftigelse og dagpenge Beskæftigelsesindsatsloven Beskæftigelsesplan 2017 Blanket til anmeldelse af skade sket i tilbud om virksomhedspraktik Blanket til anmeldelse af tingskade sket i tilbud om virksomhedspraktik Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring om G-dage - dagpengegodtgørelse Dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom Dagpenge til ledige Dagpenge under uddannelse Det centrale handicapråd Enkeltydelse Fastholdelse Fleksjob Flekslønstilskud Hjælpemiddelbasen Hjælpemidler og forbrugsgoder Integrationsydelse Introduktionsvideo til Mit Sygefravær Jobnet Job og handicap Jobsøgning Kan jeg få fleksydelse Klagegang Kontanthjælp Kontakt os Kursus/undervisning på Jobcenter Randers Ledighedsydelse Log på Mit Sygefravær Lov om aktiv socialpolitik Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Læs mere om voksenlærlinge Løntilskud for førtidspensionister/skånejob NemRefusion Optjening af ferie (Borger.dk) Organisationsoversigt Oversigt over A-kasser Sagsbehandlingstider Jobcenter Randers Satser for barsel- og sygedagpenge, kontanthjælp m.v. (2016) Serviceloven Skånejob Sygedagpenge Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeloven Tilbud til tandbehandling UddannelsesGuiden Uddannelseshjælp Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om fleksjob Vejledning om løntilskud Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager Vejledning om rådighed Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager Virksomhedspraktik Voksenlærling Økonomisk tilskud fra kommunen