Voksenlærling

Har du brug for at blive bedre rustet til arbejdsmarkedet, er voksenlærlingeordningen en mulighed

Udover at det er en fordel for dig at blive aflønnet som voksenlærling, så er der også fordele for din arbejdsplads, som kan søge et tilskud, så længe betingelserne omkring voksenlærlinge er opfyldt.

Det er forskelligt, hvor meget tilskud en arbejdsgiver kan få og hvor længe. Både tilskud og tilskudsperiode er nemlig afhængig af, om du inden uddannelsesstart har modtaget dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, har været i beskæftigelse etc., men det kan jobcentret hjælpe dig og din arbejdsgiver med at finde ud af.

Ordningen vil blive administreret af jobcentret i samarbejde med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal blot sende en ansøgning om tilskud til jobcentret i den kommune, hvor praktikstedet ligger, så vil jobcentret sørge for resten. Det vil sige, at du ikke skal bekymre dig om blanketter og registrering – du skal kun fokusere på at dygtiggøre dig som voksenlærling.