Virksomhedspraktik som dagpengemodtager

Er du på dagpenge kan du være i virksomhedspraktik i op til fire uger, og du kan i princippet starte i en virksomhedspraktik allerede fra din første ledighedsdag.

For dimittender på dagpenge er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger. Muligheden er forbeholdt ledige nyuddannede med en kort videregående uddannelse. Har man haft ordinært arbejde efter uddannelsen, kan praktikperioden dog højst vare op til fire uger.

Du har ret til virksomhedspraktik, du selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.