Vi tilbyder

Jobklubben er et frivilligt tilbud til dig
Relevant og inddragende undervisning
Netværk med andre, som har erfaring inden for samme brancheområde
Kontakt med virksomheder, uddannelsesinstitutioner etc.
Individuelle samtaler efter behov
Værktøjer til at fremme jobsøgning