I Jobklubben kan du blive bedre til at

Få IT til at understøtte din jobsøgning
Udarbejde et godt personligt CV
Skrive en ansøgning, der får dig til samtale
Få succes til jobsamtalen og til at præsentere dig selv
Udarbejde en jobsøgningsstrategi
Finde jobåbninger og søge mod områder med efterspørgsel efter arbejdskraft
Blive afklaret til et eventuelt brancheskifte
Finde relevant uddannelse og opkvalificering
Blive afklaret omkring opstart af selvstændig virksomhed
Bruge vikararbejde målrettet
Kortlægning af mit netværk
Lære stresshåndtering
Få mere ud af min tid som ledig