JobKlub

Er du ledig dagpengemodtager, kan du deltage i det nye tiltag på Jobcenter Randers, som vi kalder Jobklub

Formålet med Jobklubben er at kvalificere ledige borgerne til at foretage en effektiv jobsøgning, som understøtter borgernes kompetencer, erfaringer og ønsker. Jobsøgningen bliver målrettet relevante jobåbninger i lokalområdet. 

Det overordnede formål er naturligvis at få dig i job. Jobklubben tilbyder dig derfor et 13 ugers forløb med jobrettet undervisning, coaching, virksomhedsbesøg, besøg af samarbejdspartnere m.m. Alt med fokus på at du bliver i stand til at sætte dig i virksomhedens sted, forstår virksomhedens behov og gør det klart hvordan virksomheden kan få interesse til at invitere til dig til en yderligere dialog.

Jobklubben består af tre selvstændige hold, som er sammensat af borgere med ensartede branchetilknytning. Hvert af de tre hold mødes en dag om ugen uafhængigt af hinanden.

Der er løbende optag på holdet.

Jobklubben er for dig, der spørger dig selv

Hvordan laver jeg en jobsøgningsstrategi, der virker?
Hvordan kan forskellige IT-programmer støtte op omkring min jobsøgning?
Hvordan får jeg succes til samtalerne?
Hvilken karriere skal jeg gå efter?
Hvordan kommer jeg videre herfra?

Vi tilbyder

Jobklubben er et frivilligt tilbud til dig
Relevant og inddragende undervisning
Netværk med andre, som har erfaring inden for samme brancheområde
Kontakt med virksomheder, uddannelsesinstitutioner etc.
Individuelle samtaler efter behov
Værktøjer til at fremme jobsøgning

Vi forventer

Du vil være kaptajn i eget liv
Du vil engagere dig
Du vil dele dine gode erfaringer med andre
Du vil give og modtage sparring
Vil mødes en dag om ugen i 13 uger – eller længere, hvis du har behov

I Jobklubben kan du blive bedre til at

Få IT til at understøtte din jobsøgning
Udarbejde et godt personligt CV
Skrive en ansøgning, der får dig til samtale
Få succes til jobsamtalen og til at præsentere dig selv
Udarbejde en jobsøgningsstrategi
Finde jobåbninger og søge mod områder med efterspørgsel efter arbejdskraft
Blive afklaret til et eventuelt brancheskifte
Finde relevant uddannelse og opkvalificering
Blive afklaret omkring opstart af selvstændig virksomhed
Bruge vikararbejde målrettet
Kortlægning af mit netværk
Lære stresshåndtering
Få mere ud af min tid som ledig