Krav til ledighed m.v.

For at blive ansat med løntilskud er det et krav, at du har været ledig i mindst seks måneder.
Kravet gælder dog ikke hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. 

Den maksimale varighed af ansættelse med løntilskud afhænger af den ydelse, du modtager. Spørg evt. din sagsbehandler.
Ansættelse med løntilskud kan eventuelt kombineres med et vejlednings/opkvalificeringsforløb.

Det vil altid blive aftalt på forhånd, hvad et job med løntilskud skal indeholde.
Vær opmærksom på, at du - med mindre andet er aftalt med din jobkonsulent - skal stå til rådighed, mens du er ansat med løntilskud. Ellers risikerer du at miste retten til din ydelse.