Ansættelse med løntilskud du selv finder

Er du på dagpenge eller kontanthjælp har du ret til tilbud om ansættelse med løntilskud, som du selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, herunder kravet om forudgående ledighed.

Du må ikke starte i ansættelse med løntilskud uden Jobcenterets godkendelse.