Vores projekter

Her på siden kan du læse mere om de projekter, der er godt i gang på Jobcentret

Empowerment

I forlængelse af arbejdsmarkedsreformerne er det vigtigt, at Jobcentret styrker borgerens ejerskab til handleplaner og ressourceforløb.

Jobcenter Randers samarbejder derfor med Beskæftigelsesministeriet om udvikling af coach- og mentormodeller, som kan styrke borgerens forudsætninger for selv at sætte dagsorden i eksempelvis sit ressourceforløb.

Projektet handler også om at inddrage grafiske faciliteringsmodeller, så borgeren får et bedre overblik over sin handleplan og bedre forudsætninger for dialogen med den koordinerende sagsbehandler og jobkonsulenten.

 

Virksomhedscenter, generation 1+2

Med etableringen af en række virksomhedscentre i Randers Kommune har vi udviklet et tættere samarbejde med byens private og offentlige virksomheder omkring praktik, jobprøvning og rummelighed for udsatte borgere, der skal have en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

På virksomhedscentrene har borgere i praktik og jobprøvning en tæt relation til virksomhedens mentorer, kollegerne og Jobcentrets konsulenter. Dermed får borgeren mulighed for gradvist at genvinde muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, f.eks. efter langvarig sygdom eller en periode på kontanthjælp.

 

Helhedsindsats for udvalgte familier

Projekt ”Helhedsindsats for udvalgte familier” har til formål at yde en helhedsorienteret indsats overfor familier med særlige udfordringer.

Nogle sårbare familier har særlige udfordringer i forhold til at fastholde beskæftigelse og uddannelse på grund af sociale, personlige og familiemæssige problemer. Vi ved, at dette har betydning for børn og unges trivsel i fx i institutioner og skoler, hvilket betyder at nogle af disse børn og unge får vanskeligt ved at klare de krav, der stilles under uddannelse og på arbejdsmarkedet senere i livet.

Med projektet ønsker vi at støtte disse familie på en anderledes måde, end vi tidligere har gjort.

Vi betragter familien som en helhed og tror på, at hvis man har det godt i sin familie med sine børn og sine omgivelser, smitter det af på mange andre ting i ens liv. Derfor tager vi udgangspunkt i familien.

Med projektet ønsker vi at iværksætte en fælles familieplan, men hvor der også arbejdes individuelt med de problemstillinger, hver enkelt måtte have indenfor beskæftigelse, sundhed og sociale forhold. 

Vi ønsker at skabe større sammenhæng mellem de forskellige indsatser familien tilbydes således, at det bliver overskueligt og således, at familien kun har kontakt til én afdeling i kommunen på trods af, man har behov for støtte fra flere.

Familien vil blive tilknyttet to koordinerende kontaktpersoner, som vil være de primære kontaktpersoner gennem hele projektperioden.

Du kan læse mere om projektet i pjecen; ”Helhedsindsats for udvalgte familier”