Vores projekter

Her på siden kan du læse mere om de projekter, der er godt i gang på Jobcentret

Empowerment

I forlængelse af arbejdsmarkedsreformerne er det vigtigt, at Jobcentret styrker borgerens ejerskab til handleplaner og ressourceforløb.

Jobcenter Randers samarbejder derfor med Beskæftigelsesministeriet om udvikling af coach- og mentormodeller, som kan styrke borgerens forudsætninger for selv at sætte dagsorden i eksempelvis sit ressourceforløb.

Projektet handler også om at inddrage grafiske faciliteringsmodeller, så borgeren får et bedre overblik over sin handleplan og bedre forudsætninger for dialogen med den koordinerende sagsbehandler og jobkonsulenten.

 

Virksomhedscenter, generation 1+2

Med etableringen af en række virksomhedscentre i Randers Kommune har vi udviklet et tættere samarbejde med byens private og offentlige virksomheder omkring praktik, jobprøvning og rummelighed for udsatte borgere, der skal have en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

På virksomhedscentrene har borgere i praktik og jobprøvning en tæt relation til virksomhedens mentorer, kollegerne og Jobcentrets konsulenter. Dermed får borgeren mulighed for gradvist at genvinde muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, f.eks. efter langvarig sygdom eller en periode på kontanthjælp.