Ydelseskontoret får fast telefontid

Ydelseskontoret, der står for udbetaling af blandt andet kontanthjælp og sygedagpenge, ændrer på den måde, hvorpå borgere kan komme i kontakt med deres sagsbehandler. Ændringen, der blev godkendt af Randers Byråd på mødet den 5. september, betyder blandt andet, at der bliver indført fast telefontid.

05. september 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Fremover får Ydelseskontoret en fast daglig telefontid fra kl. 10.00-12.00, hvor borgere, der modtager kontanthjælp eller sygedagpenge, kan komme i kontakt med deres sagsbehandler. Til gengæld vil det ikke længere være muligt for borgere at møde uanmeldt op og komme til at tale med deres sagsbehandler. Det er essensen i en ændring af muligheden for personlig betjening i Ydelseskontoret.

Ydelseskontoret indfører ændringen på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet, og den blev godkendt af Randers Byråd på mødet den 5. september. 29 stemte for, mens 2 stemte imod (Velfærdslisten og Bjarne Overmark, Beboerlisten).

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden

Stadig mulighed for personlige møder

Med ændringen er der altså lagt op til, at borgere som udgangspunkt skal tale med deres sagsbehandler telefonisk, hvis de har spørgsmål til deres sag. Men er der tale om vanskelige sager, sager, hvor der er behov for en tolk eller, hvis der er tale om økonomisk rådgivning, vil der stadig være mulighed for at aftale en personlig samtale med sagsbehandleren.

Derudover kan man som hidtil møde uanmeldt op og få generel vejledning og fx få hjælp til at udfylde ansøgningsskema eller til at bruge den digitale løsning ”MitSygefravær”. Det vil fremover være muligt i Job&Ydelse, Regimentvej 16 F.

Ændringen bliver indført den 15. september, og alle ydelsesmodtagere vil i den forbindelse modtage et brev med en beskrivelse af ændringen.