Hjælpemidler

Som handicappet kan du få dækket dine udgifter til at anskaffe hjælpemidler i form af undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og lignende.

Hjælp til hjælpemidler

Har du et handicap, som betyder at du har behov for særlige redskaber til at løse dine opgaver, har du muligheder for at få dækket dine udgifter til at anskaffe hjælpemidler. Det kan enten være udgifter til helt specielle undervisningsmaterialer, til specielle arbejdsredskaber eller til mindre ændringer af indretningen på din arbejdsplads.

Betingelsen er, at de hjælpemidler, du søger om, ikke må være noget, man normalt kan finde på en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Samtidig skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for din begrænsning i arbejdsevnen.

Jobcenter Randers kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån.

Hvorvidt du kan få hjælpemidler eller tilskud til arbejdspladsindretning vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Direkte link til download af blanketten til Ansøgning om bevilling hjælpemidler