Assistance til arbejde

Er du handicappet kan du få en personlig assistent til at hjælpe med konkrete arbejdsopgaver, som dit handicap forhindrer dig i at løse. Eksempelvis kan du få hjælp til tunge løft, hjælp til at udfylde papirer eller tolkebistand. Du kan få hjælp i op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere.

Assistenten bliver ansat i en periode ad gangen

Er du handicappet kan du få en personlig assistent til at hjælpe med konkrete arbejdsopgaver, som dit handicap forhindrer dig i at løse. Eksempelvis kan du få hjælp til tunge løft, hjælp til at udfylde papirer eller tolkebistand. Du kan få hjælp i op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere. Den personlige assistent vil blive ansat på din arbejdsplads. Det kan være en af dine kollegaer, som har mulighed for at gå op i timer, eller det kan være en person, der bliver hentet udefra. Uanset hvad skal din personlige assistent naturligvis være godkendt af dig. Som udgangspunkt vil din personlige assistent blive ansat i et år ad gangen, men der kan aftales andre længder. På den måde bliver der taget højde for, om hjælpen stadig er den rigtige i forhold til det handicap, du har.

Arbejdet skal passe til dit handicap

For at få personlig assistance er det et krav, at du selv kan udføre det indholdsmæssige i dit arbejde.

Lidt forenklet sagt betyder det, at du efter al sandsynlighed ikke vil kunne få en personlig assistent til dit arbejde som tømrer, hvis du har mistet begge arme. Omvendt er det ret sandsynligt, at du vil kunne få en personlig assistent, hvis du som tømrer har fået rygproblemer og på den baggrund ikke kan løfte noget tungt. Her vil der være mulighed for at få hjælp til det.

Hvorvidt du kan få personlig assistance til dit arbejde vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Her finder du blanketten til Ansøgning om personlig assistance.