Hvem kan få et fleksjob?

Betingelser for at kommunen kan bevillige dig et fleksjob:

  • Er under folkepensionsalderen.
  • Har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Begrænsningen i arbejdsevnen skal ses i forhold til ethvert erhverv. Kommunen vurder begrænsningen i arbejdsevnen.
  • Ikke modtager førtidspension
  • Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 
  • Hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat og det vurderes, at du aktuelt har en meget lille arbejdsevne og du kun kan arbejde i få timer om ugen kan du blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed for at din arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.
Sidst opdateret
25-04-2016