Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse, som gør det muligt for personer med skånebehov at varetage et arbejde på trods af varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat.

Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.

Fleksjob kan dog ikke oprettes som elevstillinger.

Hvem kan få et fleksjob?

Betingelser for at kommunen kan bevillige dig et fleksjob:

  • Er under folkepensionsalderen.
  • Har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Begrænsningen i arbejdsevnen skal ses i forhold til ethvert erhverv. Kommunen vurder begrænsningen i arbejdsevnen.
  • Ikke modtager førtidspension
  • Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 
  • Hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat og det vurderes, at du aktuelt har en meget lille arbejdsevne og du kun kan arbejde i få timer om ugen kan du blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed for at din arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

På fleks.nu kan du finde mere information om fleksjob.

Sidst opdateret
28-09-2016