Er du ansat i fleksjob og flytter kommune!

Hvis du er ansat i et fleksjob og flytter kommune, skal du melde flytning på borger.dk eller Borgerservice i den nye kommune, og du skal rette henvendelse til dit nye Jobcenter.

Hvis du er ansat i fleksjob, er det vigtigt, at du retter henvendelse til Jobcentret i den nye kommune før tilflytningsdato.

Hvis du er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, skal den nye kommune overtage din fleksjobansættelse samt refusionen til din arbejdsgiver. Dette kan først ydes når den nye kommune har modtaget sagsakter fra din tidligere kommune. 

Hvis du er ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, er det den nye kommune der skal udbetale fleksløntilskud  for hele den måned du er flyttet til kommunen.

Dvs. hvis du flytter pr. den 15. i måneden, skal den nye kommune betale dit fleksløntilskud for hele måneden. Dette kan først gøres, når der er modtaget sagsakter fra tidligere kommune.

Hvis du som ansat i fleksjob flytter til Randers Kommune, skal du henvende dig i Fleksgruppen. 

Kontakt Jobcenter Randers - spørg efter Fleksgruppen

Sidst opdateret
06-06-2016