Omplacering

Din arbejdsgiver har mulighed for at hjælpe dig med at beholde et arbejde ved at omplacere dig til andre opgaver. Omplaceringen kan enten være af midlertidig eller af permanent karakter.

En midlertidig omplacering kommer typisk på tale efter et sygdomsforløb, hvor du i en periode ikke kan løse dine normale opgaver. Her kan du blive omplaceret til andre opgaver, indtil du kan vende tilbage til de sædvanlige opgaver igen. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med en delvis raskmelding.

Permanent omplacering og omskoling
En permanent omplacering kan for eksempel blive brugt, hvis du ikke længere har mulighed for at udføre de opgaver, dit arbejde kræver. Det kan være af vidt forskellige årsager – lige fra at du selv ønsker nye jobfunktioner måske på grund af en sygdom til, at din virksomhed beslutter at omplacere dig.

I forbindelse med en omplacering kan det være, at det er nødvendigt, at du bliver omskolet.