Aftalt fravær (§ 56 aftale)

Hvis du har forhøjet risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, har du mulighed for at få lavet en såkaldt § 56 aftale. (Aftalen hedder sådan, da reglerne står i sygedagpengelovens § 56).

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. På den måde belaster din sygdom ikke din arbejdsgiver økonomisk, og det kan forøge din chance for at beholde dit arbejde – for eksempel hvis du lider af migræne og på den baggrund har mange sygedage.

En sådan aftale er knyttet til dit nuværende arbejde og kan gælde i op til to år ad gangen.

Ansøg om aftalt fravær (§ 56 aftale)

 

§ 56-aftale til behandlingsforløb

Det er også muligt at få lavet en § 56-aftale – typisk af mere midlertidig karakter - til behandlingsforløb, så det hverken skal afholde en arbejdsgiver fra at ansætte eller beholde dig, hvis du skal i behandling.

Der er to muligheder for at få lavet en sådan aftale: Enten hvis det på dit ansættelsestidspunkt er planlagt, at du skal indlægges eller i ambulant behandling. Eller, hvis din arbejdsgiver inden for det seneste år har betalt sygedagpenge til dig. i 30 dage for den sygdom, som nu kræver behandling. Aftalen skal søges inden behandlingen påbegyndes.

 

Fraværende i mindst ti dage om året

Du skal lave § 56-aftalen sammen med din arbejdsgiver, og herefter skal den godkendes af Jobcenter Randers. For at få godkendt aftalen skal der være en klar forventning om, at du vil være fraværende i mindst ti dage i det følgende år på grund af din sygdom.

Din arbejdsgiver vil naturligvis kun få dækket udgifterne til dine sygedagpenge, når dit fravær skyldes den sygdom, som er nævnt i aftalen. Udgifterne vil altså ikke blive dækket, hvis du bliver syg af andre årsager.

 

Aftalt fravær for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58a aftale)

Også selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lave en aftale om fravær. Betingelsen er, at man har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver forøget sygefravær (mindst 10 dage om året). Aftalen betyder, at der er ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag, når det er på grund af den sygdom, der står i aftalen.

Ansøg om aftalt fravær som selvstændig (§ 58a aftale)