Fastholdelse

Hvis du er sygemeldt eller i risiko for at blive sygemeldt fra dit arbejde, er det vigtigt, at der er fokus på, at du fastholder din tilknytning til din arbejdsplads

Jobcenter Randers kan i den forbindelse rådgive om muligheder i forbindelse med arbejdsfastholdelse, og kan deltage i møder på arbejdspladsen.

Rundbordssamtale Omplacering Delvis syge/raskmelding Aftalt fravær (§ 56 aftale)