Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp, som du kan søge i en kortere periode indtil du bliver klar til at starte på uddannelse eller job.

På de følgende sider får du mere at vide om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at søge uddannelseshjælp

Hvem kan søge uddannelseshjælp?

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse kan du søge uddannelseshjælp, når du helt eller delvist mister din indtægt for eksempel ved ophør på uddannelse eller ved opsigelse fra job.

Hvordan søger du uddannelseshjælp?

Din ansøgning om uddannelseshjælp gælder tidligst fra den dag, hvor du henvender dig personligt for at søge. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig i Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR) den første dag, hvor du ikke har nogen indkomst.

Når du henvender dig i UUR, skal du som det første til samtale med en UU-vejleder. Ved samtalen taler I om, hvilke planer du har i forhold til uddannelse og job. Måske får du allerede ved denne samtale nye idéer til, hvilken uddannelse du vil i gang med.

Hvis du ønsker at søge hjælp, skal du først henvende dig her:

Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR)
Sct. Peders Gade 25,Lokale 140
8900 Randers C
Telefon: 8915 4747
Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 09:00 - 14:30
Fredag: 09:00 - 13:00

Når du har haft en samtale med en UU-vejleder, får du efterfølgende tid til en visitationssamtale og du vil blive guidet videre i ansøgningsprocessen. Hvis du har spørgsmål om den ydelse, du kan få, skal du henvende dig til ydelseskontoret:

 Kontakt ydelseskontoret

Hvilke pligter har du, når du får uddannelseshjælp?

Når du får uddannelseshjælp, vil du blive mødt af vejledere og sagsbehandlere, der kan guide dig, så du bliver klar til at starte på uddannelse.

Til gengæld skal du stå til rådighed for din uddannelseshjælp. Det betyder blandt andet, at du skal møde i din aktivering. Din aktivering kan for eksempel være dansk- og matematikundervisning, hjælp til jobsøgning eller personlig udvikling.

Du skal også samarbejde med din sagsbehandler om at udarbejde en uddannelsesplan, der hjælper dig til at fokusere på, hvilke ting du skal arbejde med for at nå dit uddannelsesmål.

Hvis din sagsbehandler vurderer, at du ikke står til rådighed, vil der blive trukket i din uddannelseshjælp.

 

 

Alternativer til uddannelseshjælp

Der er mange fordele ved at vælge uddannelse frem for uddannelseshjælp:

  • Du beskæftiger dig med det, der lige netop interesserer dig
  • Du bliver del af et spændende studiemiljø
  • Du kan have fritidsjob ved siden af SU, hvilket oftest vil give dig højere indtægt end når du er på uddannelseshjælp

Hvis du har brug for hjælp til at blive afklaret på, hvilken uddannelse, du skal vælge, kan du kontakte din UU-vejleder 

  Hvis du er interesseret i at blive vejledt om videregående uddannelse, så kontakt Studievalg Østjylland

Du behøver ikke at finde fuldtidsarbejde, for at tjene mere end du kan få på uddannelseshjælp:

  • 5 timers arbejde om ugen er nok, hvis du er hjemmeboende
  • 11 timers arbejde om ugen er nok, hvis du er udeboende

Find dit nye job her: Jobnet