Sygedagpenge

Du har mulighed for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis du er syg eller er kommet til skade og på den baggrund ikke kan arbejde i en periode.

I selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær kan du sende oplysninger, som Randers Kommune skal bruge til at behandle din sygefraværssag.

Log på Mit Sygefravær

Fokus på fastholdelse

Langt de fleste er kun sygemeldt i en kort periode, men hvis du er syg i længere tid, har jobcenteret fokus på, at du under dit sygdoms- og behandlingsforløb fastholder din tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil du løbende være i kontakt med jobcenteret undervejs i dit sygdomsforløb. Formålet er, at du i videst muligt omfang kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. 

Betingelser 

For at få sygedagpenge skal du bo i Danmark, og desuden er der visse betingelser, du skal opfylde alt afhængigt af, om du er i arbejde, selvstændig eller ledig. Hvis ikke du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, kan du i stedet søge kontanthjælp.

Sygedagpenge hvis du er lønmodtager Sygedagpenge hvis du er selvstændig Sygedagpenge hvis du er ledig