Ledighedsydelse

Ansøgning om ledighedsydelse

Er du godkendt til fleksjob og er ledig, kan du søge om ledighedsydelse.

Ledighedsydelse søges ved henvendelse til Jobcenter Randers, Fleksgruppen.

Modtager du ledighedsydelse og flytter kommune!

Modtager du ledighedsydelse og flytter kommune, har du pligt til, at rette henvendelse til Jobcentret i den nye kommune.

For at være berettiget til ledighedsydelse fra første tilflytningsdato, skal du rette henvendelse til Jobcentret før du flytter til kommunen eller senest den første dag.  

Ved tilflytning til Randers kommune, skal du henvende dig på Jobcenter Randers, Fleksgruppen. Her kan du søge om ledighedsydelse.

 

Ledighedsydelse og ferie

Modtager du ledighedsydelse og ønsker at holde ferie, skal du kontakte din jobkonsulent i Fleksgruppen senest 2 uger før ferien ønskes afholdt.

Har optjent feriepenge i forbindelse med en ansættelse før eller efter godkendelse til fleksjob, skal de bruges før du kan modtage ledighedsydelse under ferie. 

I tilfælde hvor feriepengene er lavere end ledighedsydelse, beregner Randers Kommune, Ydelseskontoret et supplerende beløb.

Skal feriekortet underskrives, er det din jobkonsulent i Fleksgruppen som gør dette.

Er du ansat i fleksjob og ønsker at holde ferie

Er du ansat i fleksjob og ønsker at holde ferie

Du skal aftale din ferie med din arbejdsgiver, og sende en Ansøgning om ledighedsydelse under ferie til Ydelseskontoret, Regimentvej 1,1., 8930 Randers NØ.

Du kan finde blanketten til at søge om ledighedsydelse under ferie på Borger.dk.

Vejledning:
Skriv i søgefeltet "Ledighedsydelse"
Tryk på "Ledighedsydelse under ferie"
Vælge kommune
Log dig ind med din nem id
Print blanketten ud eller udfyld den på skærmen og send til Randers Kommune - OBS for, at den kommer ind i en fælles postkasse.

Du kan også henvende dig på Ydelseskontoret og få en ansøgning udleveret.

Det er vigtigt, at du søger om ledighedsydelse under ferie før ferien starter. Du vil ikke været berettiget til ledighedsydelse under ferie, hvis du først søger efter start på ferie.

 

Opsagt fra fleksjob

Hvis du er ansat i et fleksjob og bliver opsagt, kan du søge om ledighedsydelse.

Dette gør du ved at kontakte Jobcenter Randers, Fleksgruppen. Det kan i første omgang godt gøres pr. telefon når du modtager opsigelsen.

Du er berettiget til ledighedsydelse fra 1. ledighedsdag, hvis du har henvendt dig til Jobcenter Randers, Fleksgruppen før denne dag, eller senest 1. ledighedsdag, og du  opfylder betingelserne herfor.