Kontanthjælp

Kontanthjælp er en midlertidig økonomisk hjælp, som du kan søge, hvis du har været ude for en ændring i dine forhold (fx. arbejdsløshed) og på den baggrund ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Sådan søger du

Hvordan du søger og, hvilke regler, der gælder, afhænger blandt andet af din alder og, om du har en uddannelse. Det kan du læse mere om på siderne herunder.

Kontanthjælp: Hvis du er under 30 år og har en uddannelse Kontanthjælp: Hvis du er 30 år eller derover Supplerende kontanthjælp