Fleksløntilskud

Fleksløntilskud er det beløb der udbetales som supplement til lønindtægt ved ansættelse i fleksjob efter 1. januar 2013.

Beregning og udbetaling af fleksløntilskud foregår på Ydelseskontoret, Randers Kommune.

Du kan læse om og beregne dit fleksløntilskud på borger.dk.

Hvis du flytter kommune

Hvis du er ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, er det den nye kommune der skal udbetale fleksløntilskud  for hele den måned du er flyttet til kommunen.

Dvs. hvis du flytter pr. den 15. i måneden, skal den nye kommune betale dit fleksløntilskud for hele måneden. Dette kan først gøres, når der er modtaget sagsakter fra tidligere kommune.

Hvis du som ansat i fleksjob flytter til Randers Kommune, skal du henvende dig til