Økonomisk hjælp

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en midlertidig økonomisk hjælp, som du kan søge, hvis du har været ude for en ændring i dine forhold (fx. arbejdsløshed) og på den baggrund ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Dagpenge til ledige

Dagpenge er en forsikringsordning, som du kan bruge, hvis du er medlem af en a-kasse og mister dit arbejde.

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp, som du kan søge i en kortere periode indtil du bliver klar til at starte på uddannelse eller job.

Fleksløntilskud

Fleksløntilskud er det beløb der udbetales som supplement til lønindtægt ved ansættelse i fleksjob efter 1. januar 2013.

Sygedagpenge

Du har mulighed for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis du er syg eller er kommet til skade og på den baggrund ikke kan arbejde i en periode.

Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).